GOJISAN Logo gojisan

Mbrojtja e të dhënave

Njoftimi i privatësisë

Kjo faqe interneti operohet nga

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Vjenë, Austri

Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave përshkruan se si Kwizda Pharma GmbH, si personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave sipas kuptimit Ligjit. 4 Z7 GDPR, përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me këtë faqe në internet.


1. Çfarë të dhënash përpunojmë për ju

Kur vizitoni këtë faqe në internet, ne mbledhim informacionin e mëposhtëm:

 • Data dhe koha në të cilën një faqe është qasur në faqen tonë të internetit
 • Adresa IP
 • Dallimi në zonën kohore
 • Emri, gjuha dhe versioni i shfletuesit tuaj të uebit
 • Sistemi operativ dhe ndërfaqja e tij
 • Faqja e internetit (URL) që keni vizituar para se të telefononi këtë faqe interneti
 • Statusi i hyrjes / kodi i statusit HTTP
 • Sasia e të dhënave të transferuara
 • Cookies (shiko pikën 2)
 • Informacioni që jepni vetë

Nuk ka asnjë detyrim që në të vërtetë të siguroni të dhënat që ne ju kërkojmë të jepni në faqen tonë të internetit. Sidoqoftë, nëse nuk e bëni këtë, nuk do të jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e faqes në internet.

2. Cookies

Ne përdorim "cookie" për të përmirësuar funksionimin e faqes sonë të internetit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që mund të ruhen në kompjuterin tuaj kur vizitoni një faqe në internet. Në parim, cookies përdoren për t'u ofruar përdoruesve funksione shtesë në një faqe në internet. Cookies nuk mund të hyjnë, lexojnë ose ndryshojnë ndonjë të dhënë tjetër në kompjuterin tuaj.

Ne përdorim cookies që

> Fshihet përsëri kur mbyllni shfletuesin tuaj (seksioni cookie ),

> Qëndrojnë të ruajtur në pajisjen tuaj edhe pasi të keni mbyllur shfletuesin tuaj (cookie të përhershme),

> Fillojnë nga ne (cookie të palëve të para) ose nga palë të treta (cookie të palëve të treta).

Ne i përpunojmë të dhënat përmes cookies tona në bazat ligjore në vijim dhe për qëllimet e mëposhtme:

> Ne përdorim të gjitha cookie -t e tjera në bazë të pëlqimit tuaj.

Për të tërhequr pëlqimin tuaj ose për ta kufizuar atë në cookie të caktuara, ju keni opsionet e mëposhtme në veçanti:

> Përdorni cilësimet e shfletuesit tuaj. Ju mund të gjeni detaje për këtë në funksionin e ndihmës të shfletuesit tuaj (kryesisht i arritshëm përmes butonit F1 në tastierën tuaj).

> Në http: //www.youronlinechoices.c ... mund të analizoni cilat cookie përdoren nga ju dhe t'i çaktivizoni ato individualisht ose në tërësi. Kjo është një ofertë nga Aleanca Interaktive Evropiane e Reklamimit Dixhital.

Revokimi i pëlqimit tuaj nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur në bazë të pëlqimit tuaj para se të revokohej.

Ju lutemi vini re se funksionaliteti i faqes sonë të internetit mund të kufizohet nëse anuloni ose kufizoni pëlqimin tuaj.


Cookies që përdorim për shumë detaje:

Emri

Ofrues

Qëllimi

Kohëzgjatja e ruajtjes

CRAFT_CSRF_TOKEN

gojisan.al

Teknikisht e nevojshme për të shfaqur faqen e internetit

Kohëzgjatja e seancës

kw_set

gojisan.al

Ruan statusin e pranimit të cookies

nje vit

_pk_id –

Matomo

Përdoret për të ruajtur disa të dhëna të përdoruesit, p.sh. ID unike e vizitorit

13 muaj

_pk_ref

Matomo

Cookie është përgjegjëse për atribuimin e konvertimit në raportet e synuara në Matomo.

6 months

_pk_ses

_pk_cvar

_pk_hsr

Matomo

Ruan të dhëna të përkohshme për seancen tuaj

6 muaj

_pk_testcookie

Matomo

Eshtë krijuar për të përcaktuar nëse shfletuesi mbështet cookie -t dhe pastaj fshihet përsëri menjëherë.

-

mtm_consent

Matomo

Ky cookie ruan pëlqimin për njoftimin e cookie.

30 vjet

mtm_cookie_consent

Matomo

Eshtë krijuar për të kujtuar se pëlqimi për ruajtjen dhe përdorimin e cookies është dhënë nga përdoruesi.

30 vjet

IDE

Google

Përmban një ID përdoruesi të krijuar rastësisht. Duke përdorur këtë ID, Google mund të njohë përdoruesin në fusha të ndryshme në faqe të ndryshme interneti dhe të shfaq reklama të personalizuara

1 vit

FB Pixel

Facebook

Shpjegim (burimi facebook.com):" "Pikseli regjistron () veprime (të ashtuquajturat" "ngjarje" ") që mund t'i shihni në faqen tuaj të pikselëve në Menaxherin e Ngjarjeve. Këtu mund të shihni veprimet që bëjnë klientët tuaj. Ju gjithashtu keni mundësinë për të arritur përsëri në këta klientë në të ardhmen me reklama shtesë në Facebook. ”Gjithashtu thuhet:“ Facebook përdor cookie dhe merr informacion pa asnjë veprim të mëtejshëm nga ana juaj kur vizitoni faqe dhe aplikacione të tilla, përfshirë informacionin dhe informacionin e pajisjes në lidhje me aktivitetin tuaj. Kjo ndodh pavarësisht nëse keni një llogari në Facebook ose jeni regjistruar.

3 muaj


3. Qëllimet e përpunimit të të dhënave

Ne do t'i përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Sigurimi i një lidhjeje të qetë me faqen e internetit
 • Sigurimi i përdorimit të rehatshëm të faqes sonë të internetit
 • Vlerësimi i sigurisë dhe stabilitetit të sistemit
 • Qëllime administrative

4. Baza ligjore për përpunimin

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale është interesi ynë kryesor legjitim (sipas Ligjit. 6 Para. 1 lit. F GDPR), i cili konsiston në arritjen e qëllimeve të përmendura në pikën 3.

5. Transmetimi i të dhënave tuaja personale

Nëse kjo është e nevojshme për qëllimet e lartpërmendura, ne do t'i transmetojmë të dhënat tuaja personale në kategoritë e mëposhtme të marrësve:

 • Ofruesit e shërbimeve IT të përdorura nga ne;
 • Partnerët e shpërndarjes, kompanitë logjistike ose ofruesit e shërbimeve të ofrimit të përdorura nga ne;
 • Kompanitë që i përkasin grupit tonë.

Çdo transferim i mëtejshëm i të dhënave tuaja personale tek palët e treta për qëllime të ndryshme nga ato të listuara nuk ndodh.

6. Opsionet e analizës

6.1 Matomo

Kjo faqe në internet përdor Matomo, një softuer me burim të hapur, i vetë-pritur për të mbledhur të dhëna anonime të përdorimit për këtë faqe interneti.

Të dhënat mbi sjelljen e vizitorëve mblidhen për të gjetur probleme të mundshme siç janë faqet që nuk gjenden, problemet e motorëve të kërkimit ose faqet jopopullore. Sapo të dhënat (numri i vizitorëve që shohin faqe gabimi ose vetëm një faqe, etj.) Të përpunohen, Matomo gjeneron raporte për operatorët e faqeve të internetit në mënyrë që ata të reagojnë ndaj tyre. (Ndryshimet e paraqitjes, përmbajtja e re, etj.)

Matomo përpunon të dhënat e mëposhtme:

 • Cookies
 • dresat IP të anonimizuara duke hequr 2 bajtët e fundit (p.sh. 198.51.0.0 në vend të 198.51.100.54)
 • Vendndodhja pseudo-anonimizuar (bazuar në adresën IP të anonimizuar
 • Data dhe ora
 • Titulli i faqes së thirrur
 • URL -ja e faqes së aksesuar
 • URL e faqes së mëparshme (nëse kjo e lejon këtë)
 • Rezolucioni i ekranit
 • Koha lokale
 • Skedarët që janë klikuar dhe shkarkuar
 • Lidhje te jashtme
 • Kohëzgjatja e ngarkimit të faqes
 • Vendi, Rajoni, Qyteti (me saktësi të ulët për shkak të adresës IP)
 • Gjuha kryesore e shfletuesit
 • Agjenti i përdoruesit të shfletuesit
 • Ndërveprimet me format (por jo përmbajtjen e tyre)

7. Kohëzgjatja e ruajtjes

Ne përgjithësisht do t'i ruajmë të dhënat tuaja për një periudhë prej tre muajsh. Një ruajtje më e gjatë bëhet vetëm, (i) për aq sa është e nevojshme për të hetuar sulmet e zbuluara në faqen tonë të internetit ose (ii) për aq kohë sa ekzistojnë detyrimet e ruajtjes ligjore ose (iii) për sa kohë që ndonjë pretendim ligjor nuk është ende i ndaluar me statut për pohimin ose mbrojtjen e tyre kërkohen të dhëna personale.

8. Të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat personale

Sipas ligjit në fuqi, ju keni të drejtë (nëse plotësohen kërkesat përkatëse të ligjit në fuqi),

 • Për të kërkuar konfirmim nëse dhe cilat nga të dhënat tuaja personale po përpunojmë dhe për të marrë kopje të këtyre të dhënave,
 • për të kërkuar korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja personale,
 • të na kërkoni të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale,
 • për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale,
 • të anuloni çdo pëlqim të dhënë më parë për përpunim (heqja e pëlqimit tuaj nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur para revokimit të tij në bazë të pëlqimit tuaj),
 • Për të kërkuar transportueshmëri të të dhënave, dhe
 • për të bërë një ankesë pranë autoritetit të mbrojtjes së të dhënave.

9. E drejta e autorit:

E gjithë përmbajtja e faqes në internet është pronë e Kwizda Pharma GmbH dhe mbrohet nga e drejta e autorit. Përdoruesi mund të ngarkojë, printojë ose kopjojë përmbajtjen e kësaj faqe në internet vetëm për qëllime private. Çdo ndryshim, dyfishim, shpërndarje ose riprodhim publik i faqes në internet si dhe pjesë të saj nuk lejohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kwizda Pharma GmbH dhe do të përbënte një vepër penale të falsifikimit në rast të një shkelje.

10. Markat tregtare:

Të gjithë emrat e produkteve dhe logot që shfaqen në këtë faqe interneti janë marka tregtare të mbrojtura, pavarësisht nga madhësia e shkronjave ose prania e një simboli të markës.

Përdorimi ose keqpërdorimi i emrave të produkteve dhe logove pa pëlqimin paraprak me shkrim të Kwizda Pharma GmbH është e ndaluar shprehimisht dhe do të ndiqet penalisht sipas ligjit në fuqi.

11. Porosit mostra:

Të dhënat e mbledhura nga GOJISAN® Immun Protect kur porositni një mostër përdoren ekskluzivisht për përpunimin e të dhënave për të përpunuar dërgesën. Pa pëlqimin e shprehur të përdoruesit, asnjë kontakt nuk do të bëhet (p.sh. nëpërmjet gazetës) përveç porosisë së mostrës. Kwizda Pharma GmbH rezervon të drejtën të kontaktojë përdoruesit nëse është e nevojshme, nëse kjo është e nevojshme që porosia të funksionojë pa probleme. Të dhënat e mbledhura do të fshihen pasi të ketë përfunduar fushata e marketingut. Vetëm një model testi dërgohet në secilën adresë të dërguar. Kwizda Pharma GmbH nuk merr asnjë përgjegjësi nëse porosia nuk arrin fare, vonohet ose është me defekt. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me produktet ose të ngjashme, ju lutemi kontaktoni medicalinformation@kwizda.at ose, nëse keni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, DatenschutzPharma@kwizda.at

12. Detajet tona të kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni:


Rejsi Farma
Autostrada Tr-Dr km 8, Tiranë 1001, Albania
Tel: +355 (0) 445 111 11
Email: info@rejsifarma.al
VAT: J91419001U


Përditësuar për herë të fundit më 26 janar 2021.